KVALITETSPOLICY

Med hjälp av motiverad och kunnig personal samt anpassad maskinpark producerar vi enligt kundens beställning till rätt kvalitet i rätt tid.

Vår strävan är att alltid ha nöjda kunder och skapa långsiktiga relationer. För Järvsö Industriplast AB gäller därför följande ambitioner och målsättningar:
• att berörda medarbetare alltid känner till kundkraven
• att skapa förtroende genom pålitlighet och ärlighet i vårt agerande mot kunder och medarbetare
• att kontinuerligt lyssna av kundernas önskemål och förmedla resultatet av mötet till personalen
• att uppnå låga kostnader genom att effektivt utnyttja maskiner tillsammans med kompetent personal
• att eftersträva att ”göra rätt från början”, genom att använda fastställda rutiner och metoder som ständigt anpassas och förbättras
• att utifrån synpunkter och förslag från kunder samt medarbetare ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet och verksamheten

Tillbaka >

VILL DU VETA MER OM PLAST?