AFFÄRSIDÉN

Vår affärsidé

Vi förser industrin med mekaniskt bearbetade plastdetaljer av rätt kvalitet i rätt tid.

Vår vision

Vår vision är att tillsammans med kunden hitta rätt materialval samt effektiva bearbetningsmetoder av plastdetaljer.

VILL DU VETA MER OM PLAST?