ARBETSMILJÖPOLICY

God arbetsmiljö är en viktig framgångsfaktor för Järvsö Industriplast AB.

Järvsö Industriplast AB skall följa de lagar och regler som berör företaget.
Vi skall ha en säker och stimulerande miljö för vår personal. Alla ska ha möjlighet att göra sin röst hörd och få information om företagets situation och framtidsmål.
På Järvsö Industriplast skall alla människors lika värde vara av största vikt.
Vi skall jobba aktivt med att finna risker i arbetet och omgående försöka bygga bort dessa.
Personalen skall få möjlighet att utbilda sig för att kunna utvecklas inom sina områden.
På Järvsö Industriplast AB får inte vinstmål gå före säkerhet.

Tillbaka >

VILL DU VETA MER OM PLAST?